แหล่งข้อมูลสำหรับครอบครัวสมัยใหม่
หน้าหลัก - อนุบาล | รายชือโรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก | อาหารและสุขภาพ |บทความต่างประเทศ| เกี่ยวกับเรา

รายชื่อโรงเรียนอนุบาลในกรุงเทพ

อนุบาลยอดนิยม
อนุบาลกุ๊กไก่
อนุบาลมารี
อนุบาลศรีนครพัฒนา
อนุบาลมณีรัตน์
อนุบาลทับทอง
อนุบาลปรางทิพย์
อนุบาลยุคลธร
อนุบาลจันทร์เจ้า

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่าน ที่กำลังมองหาสิ่งดีๆให้กับลูกของเรา เช่น โรงเรียนอนุบาล การเตรียมตัวเข้าสอบในโรงเรียนชื่อดัง สื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับลูก โดยเฉพาะครอบครับที่มีเด็กเล็กในวัยอนุบาล การสร้างพื้นฐานที่ดี จะทำให้เด็กอนุบาลมีความพร้อมในการศึกษาในระดับต่อไป

เวบไซต์ www.thaidaddy.com เป็นการรวมตัวของกลุ่มพ่อแม่ยุคใหม่ หรือเรียกว่า คุณพ่อคุณแม่ไฮเทค ที่ต้องการจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลสำหรับเด็กอนุบาล ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถมในประเทศไทย คำแนะนำในการเลือกโรงเรียนอนุบาลสำหรับลูก ซึ่งจะช่วยคุณพ่อคุณแม่สามารถตัดสินใจในการเลือกโรงเรียนอนุบาล หรือโรงเรียนประถมสำหรับลูกๆ โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร จังหวัดที่มีปัญหารถติดขัด เด็กอนุบาลต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียน

 

บทความที่น่าสนใจ

บทความเกี่ยวกับเด็กอนุบาล

ยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถม - ช่วยให้จับดินสอได้ถูกวิธี

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังประสบปัญหา ลูกๆในวัยอนุบาล หรือประถมต้น จับดินสอไม่ถูกวิธี เขียนหนังสือไม่สวย หรือเจ็บมือเมื่อลูกๆเขียนหนังสือเป็นเวลานานๆ สาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากการจับดินสอไม่ถูกวิธี ดังนั้นการฝึกให้ลูกๆในวัยอนุบาล หรือประถมต้น จับดินสอได้อย่างถูกวิธี จะเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับทักษะการเขียนหนังสือในอนาคต ยิ่งไปกว่านั้น การจับดินสอที่ถูกวิธีจะช่วยลดการปวดหรือเจ็บข้อนิ้ว และข้อมือของเด็กอนุบาล

ยางฝึกหัดจับดินสอ เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยฝึกให้เด็กอนุบาล และเด็กประถม จับดินสอได้อย่างถูกวิธี ตัวยางฝึกหัดจับดินสอ จะบังคับให้เด็กอนุบาล จับดินสอตามแนวยาง ซึ่งเป็นการฝึกและบังคับให้เด็กอนุบาลจับดินสอได้อย่างถูกต้อง ยางฝึกหัดจับดินสอมีสีสันสดใส จึงทำให้เด็กอนุบาลชอบและอยากจะทดลองจับ ฝึกขีดเขียน

ยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล
ยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล
ยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล
ยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล

บทความพิเศษสำหรับเด็กอนุบาล

อ่านเิพิ่มเติม - บทความเกี่ยวกับยางฝึกหัดจับดินสอสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม และการสั่งซื้อ
บทความสำหรับเด็กอนุบาล

หลักในการเลือกโรงเรียนอนุบาลสำหรับลูก

ได้มีการศึกษาถึงปัจจัยที่ผู้ปกครองใช้ในการเลือกโรงเรียนอนุบาลเอกชน ให้บุตรหลานเข้าเรียน และความคาดหวังของผู้ปกครอง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้ปกครองของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตกรุงเทพ โดยการสุ่มและใช้แบบสอบถามเพื่อทำการวิเคราะห์ ซึ่งผลการวิจัยเป็นดังต่อไปนี้ ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนอนุบาลสำหรับลูกๆ คือ ปัจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ครูผู้สอน ประสบการณ์การสอน การบริหารความปลอดภัย การบริการอาหารและสุขภาพของเด็กอนุบาล การสร้างความสัมพันธ์ำกับผู้ปกครอง และค่าใช้จ่ายต่างๆโดยเฉพาะค่าเทอม

อ่านบทเพิ่มเติม - หลักการในการเลือกโรงเรียนอนุบาลสำหรับลูก

การเลือกหาโรงเรียนอนุบาลที่ดีให้ลูกๆ จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเตรียมตัวลูกของคุณ ในการเข้าเรียนต่อในชั้นประถมปีที่ 1 โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยม คุณพ่อคุณแม่นอกจากจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนแล้ว ยังต้องเตรียมตัวลูกๆของคุณให้พร้อม สำหรับการเรียนในโรงเรียนแห่งใหม่ แม้ลูกๆของคุณอาจจะไม่แสดงการกลัวการไปโรงเรียนใหม่ ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีปัญหาเมื่อลูกของคุณไปโรงเรียนจริง เพราะการเรียนในชั้นอนุบาล จะแตกต่างจากชั้นเรียนประถม ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรใช้เวลาปรับตัวลูกๆของคุณ ใน 5 เรื่องที่สำคัญดังนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม
เราได้รวบรวมสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กในวัยต่างๆ ทั้งวัยอนุบาล วัยประถม ทั้งสื่อการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึึ่งเราหวังว่า เวบไซต์ของพวกเราจะเป็นแหล่งข้อมูลที่ครบถ้วน สำหรับคุณพ่อคุณแม่ไฮเทคในปัจจุบัน พวกเราพยายามมุ่งเน้นและนำเสนอสิ่งต่างๆ ที่พวกเราคิดว่า จะช่วยเสริมสร้างภูิมิคุ้มกันที่ดีสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กประถม ในสังคมที่เราเผชิญในปัจจุบัน
การเตรียมตัวเด็กอนุบาลเพื่อสอบเข้า ป.1

การเตรียมตัวเด็กอนุบาลเพื่อสอบเข้า ป.1

เตรียมตัวเด็กอนุบาลเพื่อสอบเข้า ป.1

1. การเตรียมตัวให้ลูกเข้ากับสังคมใหม่

ลูกควรจะเรียนรู้ในการแสดงออก และการควบคุมอารมณ์ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ผ่านความสัมพันธ์ภายในครอบครับ โดยเฉพาะความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ การเลี้ยงดูเอาใจใส่ลูกก็จะช่วยให้เด็กเข้าใจและสามารถเข้ากับสังคมในโรงเรียนแห่งใหม่ได้ดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นคุณพ่อคุณแม่ควรจะสอนให้เด็กบอกสิ่งที่เข้าต้องการ ให้เป็นที่เข้าใจของคนรอบข้าง อาทิเช่น บอกความต้องการเมื่อรู้สึกหิว บอกความต้องการเมื่อต้องการปัสสาวะ

อ่านบทความเพิ่มเติม - การเตรียมตัวเด็กอนุบาลเพื่อสอบเข้า ป.1

ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาล
แนะนำหนังสือสำหรับเด็กอนุบาล
การฝึกทักษะต่างๆที่สำคัญ ให้กับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม

การเสริมทักษะอื่นให้กับเด็กอนุบาลและเด็กประถม

การเสริมทักษะอื่นๆให้กับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็กประถม

การเสริมทักษะในด้านต่างๆนอกจากด้านการศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับในปัจจุบัน เืพื่อที่จะทำให้เด็กๆมีความสามารถหลากหลาย หรือเป็นการสนับสนุนสิ่งที่เด็กชอบหรือถนัด เช่น การวาดรูป เล่นดนตรี ร้องเพลง รำไทย เป็นต้น และยังมีสิ่งที่ช่วยเสริมทักษะด้านร่างกายสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล นั่นคือการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา ซึ่งกีฬาส่วนใหญ่ควรจะต้องฝึกฝนตั้งแต่ยังเป็นเด็ก เช่น กอล์ฟ ฟุตบอล ยิมนาสติก ว่ายน้ำ โดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำนอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญที่อาจจะทำให้เด็กๆสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เมื่อเกิดอุบัติเหตุทางน้ำ

อ่านบทความเพิ่มเติม - การเสริมทักษะอื่นๆ ให้กับเด็กอนุบาล และเด็กประถมวัย

Google

หน้าหลัก-อนุบาล | โรงเรียนอนุบาล | การฝึกจับดินสอสำหรับเด็กอนุบาล | แนะนำสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กอนุบาล| สุขภาพและอาหารสำหรับเด็กอนุบาล

All rights reserved by ThaiDaddy.com

All Seasons Place, Wireless Rd., Bangkok, 10330, Thailand

คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ที่นี่
การฝึกจับดินสอที่ถูกต้อง
วิธีเลือกโรงเรียนอนุบาล
เตรียมตัวเข้าโรงเรียน
การเล่านิทานสำหรับเด็กอนุบาล
เพลงของเด็กอนุบาล
อาหารการกินของโรงเรียนอนุบาล
การเสริมการเรียนให้เด็กอนุบาล
จงพูดความจริงเสมอ
การให้คือสิ่งที่ดีที่สุด
ฉันขอโทษจริงๆ
จงเชื่อมั่นในตัวเอง
แต่งตัวสโนไวท์
ดวงอาทิตย์หายไปไหน
อนุบาลราชพงษา
อนุบาลสายสุดา
โรงเรียนในเครือสาธิต
อนุบาลในเครือเลิศหล้า
อนุบาลในเครือวัฒนาวิทยาลัย
ดูอนุบาลทั้งหมด
หลักในการเลือกโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม
ติวเข้าสาธิต